Możliwe komunikaty

Zdiagnozowane komunikaty, które pojawiają się najczęsciej.
Komunikaty błędow pojawiają się zazwyczaj z powodu niewłaściwej konfiguracji aplikacji lub programu finansowo-księgowego.

 

Komunikaty podczas instalacji


"Podczas próby zainstalowania aktualizacji ImportDokumentówKsięgowych wystąpił błąd."

Przy próbie instalacji na komputerach z systemem Windows 7 / Windows Serwer 2012 ( oprogramowanie nie jest już wspierane przez Symfonię - zalecamy zmianę) może pojawić się komunikat:

Instalator - błąd

Poniżej podajemy możliwe rozwiązania:

-> Komputery z Windows 7:

  • Uruchomić Internet Explorer (Start -> Wyszukaj -> "Internet Explorer"),
  • Przejść do "Ustawienia" -> "Opcje internetowe",
  • Przejść do zakładki "Zaawansowane",
  • Odznaczyć opcje "Ostrzegaj przy zmianie trybu zabezpieczonego na niezabezpieczony" oraz "Ostrzegaj, jeśli przysyłanie ogłoszeń jest przekierowywane do strefy, w której ogłoszenia są niedozwolone".

Instalator - błąd

-> Windows Serwer 2012:

  • Uruchomić "Menedżer serwera",
  • Przejść na "Serwer lokalny",
  • Dla opcji "Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer" ustawić "Wyłączone" dla obu domen,
  • Jeśli błąd będzie nadal występował wykonać polecenia z sekcji A.

Instalator - błąd


Komunikaty podczas obsługi programu

"Błąd inicjalizacji kontekstu integracji"

Przy próbie logowania mogą pojawić się komunikaty związane z błędem inicjalizacji kontekstu integracji, takie jak:

Błąd inicjalizacji kontekstu integracji 4

Błąd inicjalizacji kontekstu integracji 1

Błąd inicjalizacji kontekstu integracji 2

Błąd inicjalizacji kontekstu integracji 3

Zazwyczaj powodem pojawienia się błędu tego typu jest błędne wpisanie loginu użytkownika lub hasła, ale wtedy komunikat wygląda tak:

Logowanie

-> w tym przypadku wystarczy wcisnąć przycisk 'OK' na oknie komunikatu i ponowić próbę zalogowania używajac poprawnych danych logowania.

Najczęściej jednak oznaczają one, że na Państwa komputerze podczas instalacji/aktualizacji programów Symfonia F50/FKF nie został dograny Moduł Integracji. Ten moduł wykorzystujemy do podłączenia/zalogowania się do bazy z poziomu naszej aplikacji.

Jeżeli komunikaty są wynikiem braku zainstalowanego Modułu Integracji należy go po prostu dograć.

Jak doinstalować Moduł Integracji?

Komunikaty podczas importu pliku


"UWAGA: plik (...) jest używany w innej aplikacji!"

Podczas importu pliku może pojawić się taki komunikat:

IDK - użyty plik

Oznacza to, że plik, który próbujemy wczytać jest otworzony w innym programie, np. notatniku, arkuszu kalkulacyjnym itp. Należy zamknąć ten plik w tych programach, po czym ponowić próbę importu.


"Dane na poziomie głównym są nieprawidłowe..."

Podczas importu pliku może pojawić się taki komunikat:

IDK - użyty plik

Komunikat może się pojawić, jeżeli korzystamy z kilku formatów importu i próbujemy wczytać dane w innym formacie niż aktualnie zaznaczony.
Np. wczytujemy plik z formatu subiekta (plik epp), a mamy zaznaczony format 'optima' (plik xml).

Szczegóły


"Element został już dodany"

IDK - użyty plik

Komunikat oznacza, że w importowanym pliku znajdują się dokumenty ze zdublowanymi numerami (zdublowane numery pokazują się w treści błędu). Rozwiązaniem jest poprawienie numerów w programie do wystawiania faktur, z którego tworzony był plik do importu i ponowne jego wgranie lub poprawienie numerów bezpośrednio w importowanym pliku poprzez jego edycję, takimi narzędziami jak Notatnik czy Excel.


"Wykryto błędy w arkuszu."

Format - bo

Błąd może pojawić się podczas importu pliku z rozrachunkami do BO.

Oznacza on, że dane lub firma nie zostały prawidłowo przygotowane do importu BO (patrz: Bilans otwarcia z rozrachunkami)


Komunikat: "Wykryto stawki VAT niezdefiniowane w programie FK".

Brak stawek VAT

Komunikat oznacza, że we wczytywanej paczce zostały wykryte dokumenty, które posiadają stawki VAT niezdefiniowane w programie Symfonia Finanse i Księgowość.

Jednocześnie do schowka kopiowane jest zestawienie dokumentów, na których zostały wykryte niezdefiniowane stawki.

Aby odczytać te dokumenty wraz ze stawkami VAT należy otworzyć edytor tekstowy, na przykład notatnik i wkleić do niego zawartość schowka.

Będzie to wyglądało w ten sposób:

Brak stawek VAT

Jeśli stawki widoczne na zestawieniu są prawidłowe to należy dodać je w Symfonii Finanse i Księgowość.

Jeżeli stawki są nieprawidłowe, należy poprawić je w pliku lub bezpośrednio w programie, z którego pochodzą.

Nie wykonanie żadnej z powyższych czynności będzie skutkowało wczytaniem do Symfonii FK dokumentów, w których pozycje rejestru VAT z nierozpoznanymi stawkami VAT otrzymają stawkę "NP".

Komunikaty podczas księgowania dokumentów


"Błąd - brak uzgodnień dla typu..."

błędy-księgowanie

Komunikat oznacza, że dla danego typu dokumentu (w tym przypadku "FS1") nie ma utworzonego uzgodnienia.

W takim przypadku należy sprawdzić, czy w tabeli z uzgodnieniami jest uzgodnienie dla tego typu i jeśli nie, to je utworzyć.

Szczegółowo jest to opisane TUTAJ.


"Błąd księgowania dokumentu! Dokument nie posiada żadnych zapisów..."

błędy-księgowanie

Komunikat oznacza, że do danego typu dokumentu nie ma przypisanego schematu księgowania.

Należy sprawdzić, czy utworzony jest schemat księgowania o takiej samej nazwie, jaką podaliśmy dla danego uzgodnienia i jeśli nie, to go utworzyć.

Szczegółowo jest to opisane TUTAJ.


"Błąd księgowania dokumentu! Wartość elementu StartIndex nie może być mniejsza od zera..."

błędy-księgowanie

a następnie pojawi się komunikat:
błędy-księgowanie

Komunikat oznacza, że wskazany dokument zawiera dane, które nie mogą być wczytane od programu księgowego. W takim przypadku należy odszukać ten dokument na liście IDK i zweryfikować informacje o dokumencie.

błędy-księgowanie

W naszym przykładzie NIP kontrahenta to ciąg znaków "WLKP", a to nie jest prawidłowy NIP.

Taki dokument możemy wprowadzić ręcznie, lub poprawić dane w importowanym pliku i wczytać go ponownie.


Komunikat: "Brak wiersza w pozycji 0."

błędy-księgowanie

LUB

błędy-księgowanie

Komunikat ten oznacza, że nie powiązano nazwy/skrótu kraju kontrahenta na danym dokumencie z krajami w słowniku programu FK. Może być to spowodowane innym oznaczeniem danego kraju w programie handlowym, niż jest to stosowane w Symfonii FK.

Przykładowo, w programie Subiekt GT występuje kraj "Czechy", ale w programie Symfonia FK jest już "Republika Czeska".

Przygotowaliśmy rozwiązanie tego problemu w postacji 'zamiany' nazw krajów importowanych do IDK na takie, jakie są w słowniku programu FK.

Szczegółowo jest to opisane TUTAJ.


Komunikat: "Nie masz nadanych praw do obsługi rozrachunków."

błędy-księgowanie

Po wciśnięciu OK otworzy sie kolejne okno:

błędy-księgowanie

Komunikat ten oznacza, że użytkownik, który jest zalogowany do firmy w idk nie posiada uprawnień do tworzenia rozrachunków. Rozwiązaniem tego problemu jest przelogowanie się na użytkownika, który ma nadane odpowiednie uprawnienia lub skontaktować się z administratorem w celu zwiększenia uprawnień.


Komunikat: "Błąd zapisu obiektu kontrahenta"

błędy-księgowanie

Komunikat ten oznacza, że w dokumentach, które są księgowane znajduje się kontrahent, który ma niespójne dane z kartoteką tego kotrahenta w programie Finanse i Księgowość. Może to być spowodowane np. zmianą nazwy kontrahenta lub zmianą NIP.


"Błąd księgowania dokumentu! Nie można rzutować obiektu typu 'System.DBNull' na typu 'System.String'."

błędy-księgowanie

Taki błąd lub podobny może wystąpić jeśli próbujemy zaksięgować dokument, który pochodzi z paczki danych wczytanej do aplikacji przed jej aktualizacją.

Rozwiązaniem problemu jest wczytanie paczki jeszcze raz do aplikacji.

Jeśli chcą Państwo koniecznie wczytać paczkę, która została już wgrana do aplikacji to należy pominąć wykonanie aktualizacji aplikacji i następnie zaksięgować dokumenty z tej paczki. Po wczytaniu dokumentów należy ręcznie wywołać aktualizację aplikacji.