Eksport danych z wybranych programów

JPK_FA

Struktura plików JPK_FA została określona przez MF. Obecnie obowiązująca wersja plików to JPK_FA (3).

Pliki JPK_FA można wygenerować z programów fakturowych/sprzedażowych.

Format - jpk_fa

Subiekt EPP dla Biura Rachunkowego

Program Subiekt GT

Aby wyeksportować dokumenty do zaksięgowania w innym podmiocie lub biurze rachunkowym, należy:

W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia -> Komunikacja.

Format - epp

W oknie Komunikacja -> Wybór akcji zaznaczyć opcję Wyślij dane do biura rachunkowego i kliknąć przycisk Dalej.

Format - epp

W oknie Komunikacja -> Wybór okresu określić dowolny okres, z jakiego mają być wysłane dokumenty i kliknąć przycisk Dalej.

Format - epp

W oknie Komunikacja -> Wybór zakresu danych wskazać źródłowy magazyn, kasę i rachunek, z którego będą wysyłane operacje bankowe, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Format - epp

W oknie Komunikacja -> Wybór formatu (format EDI++ do biura z fakturami marża) oraz medium, w polu Plik wpisać ścieżkę bądź wskazać dowolną lokalizację oraz nazwę pliku wymiany i kliknąć przycisk Zakończ.

Format - epp

Powinien powstać plik *.epp.

Przykład:

Format - epp

Program Subiekt NEXO

Aby wyeksportować dokumenty do zaksięgowania w innym podmiocie lub biurze rachunkowym, należy:

W głównym menu programu wybrać zakładkę Komunikacja i wybrać opcję Wyślij dane do biura rachunkowego

Format - epp

W oknie Wyślij dokumenty do biura rachunkowego wybrać najnowszy dostępny format EDI++ [1], wybrać z listy Odobiorcę dokumentów [2] (jeśli jest pusta to należy utworzyć nowego odbiorcę w Konfiguracja -> Odbiorcy dokumentów). Następnie należy wybrać okres, za który mają być wyeksportowane dane [3] i wskazać lokalizację w jakiej ma się zapisać gotowy plik z danymi [4].

Format - epp

Pojawi się okno Dokumenty do wysłania, na którym można podejrzeć jakie dokumenty zostaną wyeksportowane do pliku. Jeśli wszystko się zgadza należy potwierdzić przyciskiem OK.

Format - epp

Komunikat potwierdzi poprawność eksportu dokumentów.

Format - epp

Powinien powstać plik *.epp.

Przykład:

Format - epp

Optima

Eksport dokumentu jest możliwy bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki 'Funkcje dodatkowe' w pasku zadań.

Przy eksporcie należy wskazać plik, w którym zapisany będzie dokument.

Domyślną ścieżkę dostępu do katalogu można wpisać w Konfiguracji stanowiska/Handel/Parametry: Eksport dokumentów – katalog dla plików XML.

W pliku zapisywane są wszystkie informacje z eksportowanego dokumentu:

 • pozycje (ilość, cena, wartość),
 • kontrahent,
 • płatności.

Wapro (Wf-Mag)

 1. Z menu głównego programu wybieramy Inne -> Wymiana danych -> eksport do programu Wapro-Fakir. Powinna pojawić się formatka 'Generacja dekretów do systemu WAPRO fakir'.

 2. Wybieramy zakładkę 'Eksport dokumentów (wer.2)'.

 3. Ustawiamy parametr -> Baza z systemem WAPRO-Fakir -> na rozłączna.

 4. Wybieramy dokumenty klikając na odpowiednie ikonki, wybieramy te, które mają być eksportowane.

 5. Następnie wybieramy 'Eksportuj dokumenty'.

Format - wapro

6.Zawartość eksportowanego pliku: wskazane dokumenty (wersja pełna),

7.Zawartość pliku: wszystko odznaczone,

8.Nazwa pliku XML – wybrać dowolne miejsce i nazwę,

9.Parametry:

 • odśwież struktury eksportu – zaznaczone,

 • ustaw znacznik księgowania na dokumentach - ODZNACZONE(!),

 • formatuj plik eksportu – odznaczone,

 • kompresuj plik eksportu – odznaczone,

 • pomiń zaksięgowane dokumenty – zaznaczone.

I już. Klikamy Dalej, program rozpocznie eksport dokumentów do pliku.

Format - wapro

Format 3.0

Przykład na podstawie Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2.0.

Dane można eksportować z poszczególnych kartotek:

 • dokumentów sprzedaży,
 • dokumentów zakupu,
 • dokumentów magazynowych.

Dla zaznaczonych dokumentów wybieramy Operacje -> Eksport danych

Format - 3.0

Wskazujemy 'Eksport format 3.0 - Do programu księgowego i centrali firmy' i zapisujemy plik w wybranym katalogu.

Plik będzie miał postać dokumentu tekstowego:

Format - 3.0

W przypadku dokumentów płatności, ścieżka eksportu jest trochę dłuższa.

W kartotece płatności wybieramy Zestawienia -> Raporty płatności...

Format - 3.0

Na oknie określamy za jaki okres chcemy eksportować dane i klikamy OK.

Dopiero tutaj zaznaczamy dokumenty do eksportu (jeżeli wszystkie z wybranego okresu klikamy Ctrl+a).

Następnie wybieramy Operacje -> Eksport danych i wskazujemy jw. 'Eksport format 3.0 - ...'

Fakturownia

Będąc zalogowanym na stronie Fakturownia.pl przechodzimy do Przychody/Faktury ->Faktury.

Następnie w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki -> Eksport do XML.

Format - fakturownia

Otrzymamy plik:

Format - fakturownia

iHurt

Dane należy wyeksportować do pliku xml w formacie dla programu Optima CDN.