Obsługiwane formaty danych

Aplikacja umożliwia import danych z wielu formatów. W zależności od programów, z których importowane są dane, jesteśmy w stanie importować dokumenty sprzedażowe, magazynowe, kasowe, czy wyciągi bankowe.

Program umożliwia również import rozrachunków do Bilansu Otwarcia.

Lista obsługiwanych formatów

JPK_FA (sprzedaż i zakup)

FA - faktura ustrukturyzowana z KSeF (sprzedaż i zakup)

Format epp dla biur rachunkowych z programu Subiekt, Navireo, wFirma, KC-Firma Kucharscy, KM Soft

OPTIMA

WAPRO (Wf Mag)

Format 3.0 Symfonia

Fakturownia

iHurt

Format CSV, TXT


JPK_FA (sprzedaż i zakup)

Obsługiwany format plików w najnowszej wersji JPK_FA(4). Wczytujemy również dane z formatu JPK_FA (3). Importowane dokumenty:

 • dokumenty sprzedaży + korekty -> z plików JPK_FA sprzedaż,
 • dokumenty zakupu + korekty -> z plików JPK_FA zakup,
 • dane kontrahentów.

Jak wygenerować JPK_FA (sprzedaż/zakup)?

FA - faktura ustrukturyzowana z KSeF (sprzedaż i zakup)

Import plików z KSeF. Obsługiwany format faktury FA (1).

Format epp dla biur rachunkowych z programu Subiekt, Navireo, wFirma, KC-Firma Kucharscy, KM Soft

Aplikacja umożliwia import danych z programu Subiekt, Navireo, wFirma, KC-Firma Kucharscy, KM Soft. Import odbywa się z plików epp - z fakturami marża dla biur rachunkowych. Obsługiwany format plików w najnowszej wersji (1.11).

Import obejmuje praktycznie wszystkie dane zawarte w pliku:

 • dane kontrahentów (automatyczne uzgodnienie po NIP),
 • dokumenty handlowe:

  • sprzedaż (PAR, FS, oraz korekty),

  • faktury walutowe (WDT/WNT),

  • faktury z odwrotnym obciążeniem (OOs/OOz) - w trakcie testów,

  • faktura zakupu RR (w trakcie opracowywania),

  • zakup (FZ oraz korekty),

 • atrybuty GTU i oznaczenia transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),

 • dokumenty magazynowe (WZ, PZ, DP, MM itp.),
 • dokumenty kasowe (KP/KW) w formie raportów kasowych,
 • dokumenty bankowe (BP/BW) w formie wyciągów bankowych/raportów kasowych.

Przed pierwszym wczytaniem danych, możemy skonfigurować dodatkowe opcje importu. Szczegóły.

Uwaga:
Dokumenty są rozróżniane na podstawie typów dokumentów oraz rodzaju transakcji.

Uwaga:
Aby prawidłowo wczytywać dokumenty obięte pakietem e-commerce, procedurą OSS, WSTO, itp. należy korzystać z pliku wymiany danych co najmniej w wersji 1.09.

Szczegółowe dane dot. importowanych pól z pliku epp:

 • typ dokumentu,
 • numer dokumentu,
 • numer dokumentu dostawcy,
 • numer dokumentu korygowanego,
 • data wystawienia korekty,
 • dane kontrahenta,
 • miejsce wystawienia oraz data wystawienia, sprzedaży, otrzymania,
 • wartość i koszt dokumentu,
 • termin płatności,
 • waluta i kurs waluty,
 • kraj kontrahenta.

Jak wyeksportować dane z programu Subiekt?

Optima

Aplikacja umożliwia import danych z programu CDN Optima.

Import odbywa się z plików xml.

Zakres importowanych danych:

 • faktury zakupu i sprzedaży z atrybutami GTU i oznaczeniem transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),
 • dokumenty walutowe,
 • dokumenty magazynowe,
 • dokumenty płatności KP/KW BP/BW.

Jak wyeksportować dane z Optima?

Wapro (Wf-Mag)

Aplikacja umożliwia import danych z programu Wapro (Wf-Mag).

Import odbywa się z plików xml.

Zakres importowanych danych:

 • faktury zakupu i sprzedaży z atrybutami GTU i oznaczeniem transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),
 • dokumenty walutowe,
 • dokumenty magazynowe,
 • dokumenty płatności KP/KW BP/BW.

Jak wyeksportować dane z Wapro (Wf-Mag)?

Format 3.0

Aplikacja umożliwia import danych w Formacie 3.0, który jest standardowym formatem wykorzystywanym do wymiany danych pomiędzy modułami Symfonia.

Zakres importowanych danych:

 • faktury zakupu i sprzedaży,
 • dokumenty magazynowe (w trakcie opracowywania),
 • dokumenty płatności KP/KW BP/BW.

Jak wyeksportować dane w formacie 3.0?

Fakturownia

Import odbywa się z plików xml, wyeksportowanych z konta w fakturownia.pl.

Zakres importowanych danych:

 • dokumenty sprzedaży + korekty,
 • dokumenty zakupu + korekty,
 • dane kontrahentów.

Jak wyeksportować dane z fakturownia.pl?

iHurt

Aplikacja umożliwia import danych z systemu Insignum iHurt.

Import odbywa się z plików xml generowanych do programu Optima CDN.

Zakres importowanych danych:

 • faktury zakupu i sprzedaży z atrybutami GTU i oznaczeniem transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),
 • dokumenty płatności KP/KW BP/BW,
 • dokumenty proste (magazynowe etc.). Z racji tego, że w plikach nie ma żadnej informacji o typach, dla dokumentów prostych w kolumnie typ zawsze będzie:
  • xP - dokument przychodu,
  • xW - dokument rozchodu.

Jak wyeksportować dane z programu iHurt?

CSV, TXT

Aplikacja umożliwia import danych z formatów CSV, TXT i innych.

Zakres importowanych danych:

Możemy wczytać praktycznie dowolne dane, jeśli będą one posiadały niezbędne informacje (jak numer dokumentu, daty, kwoty itp.)

Z odpowiednio przygotowanego pliku można zaimportować dane takie jak:

 • dokumenty sprzedaży + korekty z atrybutami GTU i oznaczeniem transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),
 • dokumenty zakupu + korekty z atrybutami GTU i oznaczeniem transakcji pod JPK_V7 (wymagane od października 2020),
 • dane kontrahentów,
 • dokumenty magazynowe,
 • dokumenty importowe/eksportowe.

Wyciągi bankowe

Aplikacja umożliwia import wyciągów bankowych w formatach, które udostępniają banki. Może to być format mt940, csv, xls... i inne.

Import odbywa się z pliku wyeksportowanego z bankowości elektronicznej - na podstawie wskazanego szablonu.

Obsługiwane systemy bankowe

Banki umożliwiają generowanie wyciągów bankowych w różnych formatach. Najczęściej jest to mt940. Niestety pomimo, że format będzie nazywał się mt940, każdy bank może zastosować własną strukturę pliku.

Dlatego dla każdego systemu bankowego przypisaliśmy odpowiedni szablon (z informacją z jakiego formatu pochodzi wyciąg), dzięki któremu dane zostaną poprawnie zaimportowane.

Obecnie obsługiwane:

 • mBank (rozszerzenie pliku *.STA) - szablon MT940 (mBank) - podstawowy,

 • Bank Millennium SA (rozszerzenie pliku *.STA) - szablon MT940 (Millennium) - podstawowy,

 • Santander Bank Polska w dwóch formatach wyciągu:

  • format Moja Firma Plus (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 (Santander) - podstawowy,
  • format Standard (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 (Santander) - Standard,
 • Bank Spółdzielczy w Żywcu - w dwóch formatach wyciągu:

 • ING Bank Śląski SA (rozszerzenie pliku *.STA) - szablon MT940 (ING)- podstawowy,

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 (PKO BP) podstawowy,

 • Idea Bank (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 (IdeaBank, AliorBank, Pekao SA) - podstawowy,

 • Alior Bank (rozszerzenie pliku *.STA) - szablon MT940 (IdeaBank, AliorBank, Pekao SA) - podstawowy,

 • Pekao SA (rozszerzenie pliku *.STA) - szablon MT940 (IdeaBank, AliorBank, Pekao SA)- podstawowy,

 • Raiffeisen Bank (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 (Raiffeisen) - podstawowy,

 • Credit Agricole (rozszerzenie pliku *.MT940) - szablon MT940 Uniwersalny,

 • VW Bank (rozszerzenie pliku *.XML) - szablon XML (VW Bank) - podstawowy,

 • MT940 Uniwersalny - stworzyliśmy uniwersalny szablon odczytu wyciągów w formacie MT940. Należy z niego skorzystać, gdy import przy pomocy dedykowanego szablonu nie będzie kompletny lub gdy plik w formacie MT940 nie został wyeksportowany z systemów bankowych wymienionych powyżej.

Kolejne w przygotowaniu/planach:

 • BNP Paribas,

 • inne na zapytanie.

Zakres importowanych danych

Aplikacja pozwala na zaimportowanie z pliku danych takich jak:

 • typ operacji,
 • data operacji,
 • kwota,
 • waluta,
 • rachunek obcy i rachunek wyciągu,
 • dane kontrahenta,
 • opis transakcji.

Jak wyeksportować wyciąg w formacie pliku mt940?

Szczegółowe informacje jak wyeksportować wyciąg bankowy w odpowiednim formacie powinniśmy uzyskać bezpośrednio w banku.

Bilans Otwarcia z rozrachunkami

Aplikacja umożliwia import rozrachunków do Bilansu Otwarcia. Funkcja ta jest przydatna w momencie rozpoczęcia pracy na nowej bazie (np. w związku z przejściem z wersji FKP 2.0 na FK 50c). Umożliwia to zaimportowanie BO (Bilansu Otwarcia) i automatyczne utworzenie rozrachunków.

Aby proces importu rozrachunków do Bilansu Otwarcia przebiegł prawidłowo należy poprawnie wyeksportować dane do importu oraz odpowiednio przygotować nową bazę.

Jak poprawnie wyeksportować dane do importu BO z rozrachunkami?

Jak przygotować nową bazę do importu BO z rozrachunkami?