Instalacja i konfiguracja

Pobranie pliku i instalacja

Aplikacja jest w technologii ClickOnce i nie wymaga uprawnień administratora. Należy przejść do BLOT Import dokumentów księgowych.

Klikając w otrzymanego linka zostaniesz przekierowany na stronę, z której możesz zainstalować rozwiązanie dodatkowe ‘Import dokumentów księgowych’.

Instalator - uruchomienie

Klikając ‘Install’ zostanie pobrany plik instalacyjny, należy go zapisać/uruchomić. Przy próbie instalacji może pojawić się komunikat:

Instalator - ochrona komputera

Należy rozwinąć komunikat, klikając ‘Więcej informacji’:

Instalator - więcej informacji

Aby zainstalować dodatek wybieramy ‘Uruchom mimo to’, rozpocznie się instalacja.

Instalator - ochrona komputera

Po zakończeniu się instalacji pojawi się okno 'Lista firm':

Instalator - ochrona komputera

Następnie należy wgrać plik z licencją.

Licencjonowanie

Nasze aplikacje są licencjonowane na numer seryjny programu oraz NIP bazy, z którą aplikacja będzie współpracowała.

Po zakupie aplikacji zostanie wygenerowania dla Państwa licencja, którą należy umieścić w systemie.

Jak wgrać licencję?

Instalator - licencja


Wskazówka:
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat okna licencji i sprawdzania jej ważności, kliknij tutaj.

Uwaga:
Przy przedłużaniu subskrypcji pojawi się komunikat, czy zastąpić plik, który już się tam znajduje - należy go potwierdzić.

Aktualizacja

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji może pojawić się informacja, że jest dostępna aktualizacja.

Instalator - aktualizacja

Po wybraniu 'OK' program zaktualizuje się automatycznie.

Instalator - aktualizacja

Jeśli aktualizacja przebiegnie pomyślnie pojawi się komunikat:

Instalator - aktualizacja

Uwaga:
Podczas aktualizacji, również mogą pojawić się komunikaty o ochronie komputera.
Należy postąpić tak samo jak podczas instalacji.

Jeśli w oknie aktualizacji zostanie kliknięty przycisk Pomiń, można ponownie wywołać aktualizację aplikacji poprzez przycisk znajdujący się na oknie 'Lista firm' (szczegóły).

Szczegółowe informacje o zmianach znajdą Państwo na liście zmian.

Po aktualizacji naszej aplikacji i próbie otworzenia wczytanej paczki danych sprzed aktualizacji może pojawić się komunikat:
Błąd księgowania dokumentu po aktualizacji sprawdź

 

Dołączenie bazy

Bazę firmy dołączamy z poziomu okna "Lista firm" po kliknięciu przycisku "Dołącz".

Podłączanie firmy

Pokaże się okno "Dołączanie/edycja firmy"

Podłączanie firmy

Do podłączenia bazy będziemy potrzebowali danych z ustawień serwera MS SQL. W zależności od używanego programu Symfonia, ustawienia serwera MS SQL należy sprawdzić w inny sposób: Symfonia Finanse i Księgowość (F50), Symfonia ERP Finanse i Księgowość (FKF).


[0] Program - wskazujemy program, do którego wykonujemy import.

[1] SQL serwer/instancja - podajemy nazwę serwera oraz instancję SQL (z uwzględnieniem wielkich liter).


Wskazówka:
Istnieje możliwość podania nazwy serwera SQL jako: nazwa_serwera lub nazwa_serwera\ nazwa_instancji ( wtedy jest to tzw. instancja nazwana).
Inny sposób na podanie dostępu do instancji nazwanej to wpisanie: nazwa_serwer, port_instancji.
Oba sposoby są poprawne.


[2] Użytkownik SQL - podajemy login użytkownika bazy danych z uprawnieniami administratora.

[3] Hasło - podajemy hasło do wyżej wpisanego użytkownika.

Jeżeli instalacja SQL została przeprowadzona na domyślnych ustawieniach Symfonii - zaznaczamy Logowanie zintegrowane.

[4] "Pobierz listę dostępnych baz" - po wciśnięciu tego przycisku program pobiera dostępne bazy na wpisanym w polu [1] serwerze, powinien pokazać się komunikat:

Podłączanie firmy

[5] Baza danych - wybieramy z listy baz tą, którą chcemy podłączyć -> do której będziemy importować dane.

[6] Licencja jednofirmowa - zaznaczamy, jeśli posiadają Państwo licencję na FK tylko na jedną firmę!!!.

[7] Licencja wielofirmowa - zaznaczamy, jeśli posiadają Państwo licencję na FK wielofirmową dla biur rachunkowych!!!. Po zaznaczeniu tego pola, okno/sekcja "Połączenie do bazy (LICENCJA)" stanie się aktywne. Dalsze kroki zostały opisane poniżej.


Dołączanie bazy z licencją wielofirmową

Aby dodać firmę, która w programie Symfonia ma podpiętą licencję wielofirmową z innej bazy ("bazy matki"- najczęściej jest to licencja wielofirmowa wykupiona przez biuro rachunkowe), należy na oknie "Dołączanie/edycja firmy" zaznaczyć pole [1] "Licencja wielofirmowa".

Spowoduje to uaktywnienie okna/sekcji "Połączenie do bazy (LICENCJA)". Część danych zostanie automatycznie uzupełniona (nazwa serwera SQL, nazwa użytkownika SQL i hasło użytkownika SQL):

Podłączanie firmy

Następnie klikamy w przycisk [2] "Pobierz listę dostępnych baz". Powinien pokazać się komunikat:

Podłączanie firmy

W pozycji [3] "Baza danych" wskazujemy "bazę matkę" z licencją wielofirmową na Państwa program księgowy. Jest to baza, w której zostały wpisane licencje na FK50c; FKF wielofirmowe.

Jeżeli nie znamy nazwy tej bazy możemy ją podejrzeć w programie.

Logujemy się do dowolnej (aktywnej) bazy i wybieramy Administracja -> Licencje...

Podłączanie firmy

Wskazówka:
Aby to wykorzystać w Symfonia ERP, należy zalogować się do dowolnej (aktywnej) bazy w programie Symfonia ERP Administracja i wybrać Administracja -> Licencje...

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji możemy kliknąć Zapisz.

Na oknie 'Lista firm' powinna pokazać się dołączona baza:

Instalator - dołączanie bazy

Następnie można zalogować się do wybranej bazy.


Kopiowanie ustawień bazy licencyjnej

Operacja przydatna podczas rozbudowy naszej aplikacji do wersji wielofirmowej.

Podłączanie firmy

W celu ułatwienia ustawienia bazy licencyjnej w firmach wykorzystujących naszą licencję wielofirmową dodaliśmy opcję Kopiowania ustawień bazy licencyjnej.

Najpierw dołączamy bazę licencyjną dla którejkolwiek z firm.

Następnie klikamy PPM ? Prawym Przyciskiem Myszy na tą firmę i wybieramy Skopiuj ustawienia bazy licencyjnej.

Pokaże nam się komunikat:

Podłączanie firmy

Po kliknięciu Tak program skopiuje ustawienia bazy licencyjnej dla pozostałych baz firm.

Dołączenie wielu baz

Jeśli chcemy za jednym razem dodać większą ilość baz, należy skorzystać z zakładki "Dołączenie wielu firm" w oknie "Dołączanie/edycja firmy".

Podłączanie wielu firm

Domyślnie zakładka jest nieaktywna.

Aby aktywować zakładę "Dołączenie wielu firm" należy uzupełnić dane do połączenia się z serwerem SQL [1], z którego będą podłączane bazy firm (jak wypełnić konfigurację serwera SQL?). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przyciskiem [2] "Pobierz listę dostępnych baz". Jeśli konfiguracja jest prawidłowa wyświetli się stosowny komunikat [3].

Podłączanie wielu firm

Po wykonaniu powyższych kroków, zakładka stanie się aktywna i załaduje się w niej cała dostępna lista z bazami firm.

Podłączanie wielu firm

Z listy wszystkich znalezionych baz należy wybrać tylko te, które chcemy dołączyć do IDK. Wyboru baz dokonuje się poprzez zaznaczenie "ptaszkiem" w kolumnie "aktywna".

Aby ułatwić proces wyszukiwania baz, na liście dostępne są opcje filtrowania i sortowania.

Po wybraniu wszystkich baz, które chcieliśmy dołączyć, możemy do nich dopisać zbiorczo licencję wielofirmową z bazy matki. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Licencja wielofirmowa" i postępować tak samo jak podczas dołączania jednej bazy z licencją wielofirmową

Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz". Powinien pokazać się komunikat:

Podłączanie wielu firm

Jeśli pokazało się inne okno, oznacza to, że zostały wykryte błędy. Komunikaty ostrzegające o wykryciu nieprawidłowości wskazują w treści co należy poprawić.

Komunikaty błędów, które mogą się wyświetlić po wciśnięciu przycisku "Zapisz":

Podłączanie wielu firm

Występuje w sytuacji gdy wczytywana baza nie ma wypełnionej pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczne wpisanie wartości w to pole.

Podłączanie wielu firm

Występuje w sytuacji gdy dwie lub więcej baz ma wpisaną taką samą wartość w pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczna zmiana pozycji na niepowtarzające się wartości.

Podłączanie wielu firm

Występuje w sytuacji gdy została już wcześniej dołączona baza z taką samą wartość w pozycji "skrót Firmy". Rozwiązaniem jest ręczna zmiana pozycji na niepowtarzające się wartości.

Instalacja wielostanowiskowa

Przy instalacji wielostanowiskowej instalujemy aplikację na każdym stanowisku, a konfigurację kopiujemy z pierwszego skonfigurowanego stanowiska.

Etapy instalacji wielostanowiskowej:

[1] Najpierw konfigurujemy aplikację na pierwszym stanowisku, czyli wgrywamy mu licencję, dołączamy firmy, w których będzie wykorzystywany Import.

[2] Kopiujemy plik idk.firmy.xml oraz licencję z folderu: Dokumenty/Symfonia.pro lub po uruchomieniu Aplikacji znak gwiazdki -> Folder licencji.

[3] Następnie wklejamy plik idk.firmy.xml oraz licencję do tego samego folderu na każdym stanowisku.

Instalator - licencja

Weryfikacja zgodności wersji baz

Podczas logowania do bazy sprawdzana jest zodność wersji bazy z wersją ostatnio zainstalowanej integracji. Jeżeli aplikacja "wyłąpie" różnice pojawi się komunikat:

Logowanie

Możemy ręcznie zweryfikować wersję bazy wybierając spod prawego przycisku myszy "Sprawdź wersję bazy".

Logowanie

W razie nieudanego sprawdzenia wersji firmy (złe dane do SQL'a) pojawi się komunikat:

  • po 5 sekundach zniknie i sprawdzanie pójdzie dalej

  • zaptaszkowanie 'nie pokazuj tej wiadomości ponownie' spowoduje, że następne błędne połączenia będą przechodziły 'po cichu'

Logowanie

Na koniec komunikat:

Logowanie

Lista firm po sprawdzeniu wersji:

  • na czerwono te, do których nie udało nam się zalogować oraz których wersja nie jest zgodna z aktualnie zainstalowaną wersją integracji;

  • na zielono te w zgodnej wersji

Logowanie

W przypadku błędnej wersji należy zweryfikować:

  • czy wersja integracji jest zgodna z wersją programu Symfonia FK,

  • czy po aktualizacji programu przynajmniej raz zalogowaliśmy się do bazy i wykonaliśmy konwersję bazy.

Informacja o wersji integracji jest dostępna na oknie licencji (gwiazdka na oknie Lista firm).

Logowanie

Logowanie do bazy

Uwaga:
Warunkiem zalogowania się do bazy i możliwości korzystania z naszej aplikacji jest poprawnie zainstalowny moduł integracji.

Jeżeli nie został on wgrany możemy go doinstalować. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Aby zalogować się do bazy, należy na oknie wybrać firmę (podświetlić), a następnie wpisać Użytkownika [1]; Hasło [2] i Otworzyć firmę [3].

W przypadku, jeżeli logujemy się do bazy FK, przy użycia konta windowsowego nalezy zaznaczyć Logowanie zintegrowane [4].
Ustawienia są zapamiętywane.

Logowanie

Uwaga:
W przypadku wpisaniu błędnego hasła lub nazwy użytkownika pojawi się komunikat:

Logowanie

Wskazówka:
Po pierwszym logowaniu, następnym razem wystarczy dwuklik na wybranej bazie.

Powinno pokazać się okno 'Import dokumentów księgowych':

IDK - okno główne