Przykładowe schematy księgowań dla poszczególnych typów dokumentów

Poniżej znajdują się przygotowane przez nas przykładowe schematy księgowań dla wybranych dokumentów.

Szczegółowy opis jak tworzyć schematy księgowań w aplikacji IDK ? Import Dokumentów Księgowych znajdziesz TUTAJ.

Faktury zakupu w PLN (FVZ)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 302-2-2 podstawowe 1,00
MA 2 brutto 202-3-1-K podstawowe 1,00
WN 3 vat 221-2 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Faktury sprzedaży w PLN (FVS)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 brutto 201-3-1-K podstawowe 1,00
MA 2 netto 731-2 podstawowe 1,00
MA 3 vat 221-1 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Korekta faktury sprzedaży (KFS)

Dekretacja dla korekty sprzedaży powinna być ustawiona identycznie jak dla faktury sprzedaży.

Jeśli wczytane faktury korygujące (zmniejszające wartość sprzedaży) nie posiadają znaku '-', to w kolumnie 'Mnożnik' należy wpisać '-1,00'. W ten sposób faktury korygujące księgowane do programu księgowego przeniosą się z kwotami ujemnymi.

IDK - ustawienia

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 203-3-1-K podstawowe 1,00
MA 2 netto 731-2 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Rejestr VAT dla dokumentów walutowych jest wczytywany w PLN.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 302-2-2 podstawowe 1,00
MA 2 netto 204-3-1-K podstawowe 1,00
WN 3 vat 221-2 równoległe 1,00
MA 4 vat 221-1 równoległe 1,00

IDK - ustawienia

Rejestr VAT dla dokumentów walutowych jest wczytywany w PLN.

Faktury zakupu z OO (FZOO)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 302-2-2 podstawowe 1,00
MA 2 netto 202-3-1-K podstawowe 1,00
WN 3 vat 221-2 podstawowe 1,00
MA 4 vat 221-1 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Uwaga:
Aby tego typu dokumenty zaksięgowały się prawidłowo należy odpowiednio zdefiniować Typ dokumentu i Rejestry w FK!
Poprawne wczytanie danych uzależnione jest również od tego w jaki sposób Państwa program Handlowy exportuje dane do pliku.

Jak poprawnie zdefiniować rejestry dla operacji zakupu z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)

Jak poprawnie zdefiniować dokument dla operacji zakupu z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)

Faktury sprzedaży z OO (FSOO)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 201-3-1-K podstawowe 1,00
MA 2 netto 731-2 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Jak poprawnie zdefiniować rejestr dla operacji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)

Jak poprawnie zdefiniować dokument dla operacji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w Symfonia FK? (SPRAWDŹ)

Raporty okresowe (RO)

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 brutto 201-3-1-K podstawowe 1,00
MA 2 netto 731-2 podstawowe 1,00
MA 3 vat 221-1 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Zarówno przed importem paragonów jak i dokumentów KP należy zdefiniować w kartotece kontrahentów 'Kontrahenta DETAL', a jego konto analityczne podać na oknie głównym aplikacji IDK ? Import Dokumentów Księgowych w zakładce Ustawienia.

Jeśli Twój program handlowy exportuje do pliku każdy paragon oddzielnie, możesz skorzystać z funkcji sumowanie dokumentów.

Jeśli chcesz aby Raport okresowy przeniósł się do Symfonii FK z oznaczeniem 'RO', skorzystaj z funkcji zmiana atrybutów JPK.

Dokumenty magazynowe (PZ/WZ)

Przyjęcie zewnętrzne (PZ):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 330 podstawowe 1,00
MA 2 netto 302-2-2 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Wydanie zewnętrzne (WZ):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 netto 741-2 podstawowe 1,00
MA 2 netto 330 podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Dokumenty kasowe (KP/KW)

Dokumenty KP i KW importujemy jako Raport Kasowy (RK).

Kasa Przyjmie (KP):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
MA 1 brutto 201-3-1-K podstawowe 1,00

Kasa Wyda (KW):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 brutto 202-3-1-K podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Konto kasy głównej ustawiamy w zakładce 'Ustawienia'

Przy określaniu schematów dla KP/KW, pole rejestr należy pozostawić puste lub wpisać dowolny rejestr. Podczas importu jest on "ignorowany" dla tego typu dokumentów.

Dokumenty bankowe (BP/BW)

Dokumenty KP i KW importujemy jako Wyciąg bankowy (WB).

Bank Przyjmie (BP):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
MA 1 brutto 201-3-1-K podstawowe 1,00

Bank Wyda (BW):

Strona LP Typ wartości Konto księgowe Typ księgowania Mnożnik
WN 1 brutto 202-3-1-K podstawowe 1,00

IDK - ustawienia

Konto kasy głównej ustawiamy w zakładce 'Ustawienia'

Przy określaniu schematów dla KP/KW, pole rejestr należy pozostawić puste lub wpisać dowolny rejestr. Podczas importu jest on "ignorowany" dla tego typu dokumentów.